Aktuálně :
Nehoda na Brance zablokovala příjezd do Náchoda

K vážné dopravní nehodě dvou vozidel došlo dnes odpoledne (kolem 17. hodiny) na příjezdu do Náchoda od Nového Města nad Metují. Silnice je

Náchod se dnes opět topil ve smogu

28.8.2014 - Náchod opět ve smogu. Skoro nehybné kolony v obou směrech od Vysokova až po Běloveskou ulici u Polských hranic. FOTO ↓

Poláci zablokovali mezinárodní silnici smrti

Dosud největší blokádu dopravy na mezinárodní silnici E67, polské silnici č. 8, uskutečnili dnes odpoledne aktivisté v úseku mezi Vratislav

Kdeže jsou silnice nejen na Náchodsku?

Mezinárodní silnice je opravována, přestože to není vždy úplně nutné. Ostatní silnice jsou jen látány hrubou nití.

Podpořte nás, sdílejte

Náchodem.info je i na sociálních sítích.
Dejte nám lajk, sledujte nás, "plusujte".

Facebook    Twitter    Google plus

Sdílejte s přáteli, pozvěte je, děkujeme.

 

Význam zkratek:

VH - Valná hromada
SON - Spolek obchvat Náchoda (od roku 2015 zákon direktivně nařídil, že se všechna občanská sdružení musejí přejmenovat na spolky)
OSON - Občanské sdružení Obchvat Náchoda
KH - Královéhradeckého

Časová osa je průběžně doplňována. Jednotlivé položky jsou postupně měněny na klikací odkazy tak jak postupně zpracováváme obsah.

 

2017

 

2017 01 09 - schůze výboru SON po jednání předsedy s místostarostou Ing. Čtrvrtečkou. Info o stanovisku města. Info o obchvatu. V dohledné době by mělo být vydáno právoplatné územní rozhodnutí na obchvat Náchoda.

2017 01 09 - setkání předsedy Spolku Obchvat Náchoda s místostarostou Ing. Čtvrtečkou. Vyjasnění si postojů obou stran k přeložce II/303 Běloves-Velké Poříčí a místa pro přecházení v Malém Poříčí. Doporučujeme častější jednání města s SÚS se stanovením úkolů, termínů plnění a zodpovědných osob.

2017 01 02 - žádám mailem místostarostu Ing. Čtvrtečku o setkání. Téma, zda byly splněny sliby bývalého hejtmana Bc. France týkající se přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí. Dále pak místo pro přecházení v Malém Poříčí

 

2016

2016 12 10 - vánoční posezení SON, vyhodnocení roku 2016

2016 11 09 - schůze SON , info obchvat, přeložka a místo pro přecházení v Malém Poříčí. Příprava vánočního posezení

2016 10 13 - jednání na SÚS týkající se revize PD ke stavebnímu povolení přeložky II/303 Běloves -Velké Poříčí

2016 10 07 - návštěva starosty, info obchvat, stanovení odpovědné osoby za město za přeložku II/303 Běloves-Velké Poříčí , místo pro přecházení M. Poříčí

2016 09 21 - schůze SON, příprava na jednání se starostou města (obchvat, přeložka II/303 Běloves-Velké Poříčí, místo pro přecházení v Malém Poříčí)

2016 08 20 - poskytujeme rady pro blokádu dopravy, lterá má podpořit výstavbu obchvatu Chválenic a Želčan 

2016 06 27 - schůze SON, vyhodnocení dopisu od jejtmana, že platí jeho vyjádření o pokračování přípravy a výkupu pozemků, info obchvat

2016 06 12 - dostáváme informaci od odd. Dopravní obslužnosti KHK, že obslučnost Malého Poříčí bude zajištěna zajížděním BUSů ke Kauflandu

2016 05 26 - zasíláme mail hejtmanovi Bc. Francovi zda platí jeho slib s pokračováním přípravy přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí včetně výkupů pozemků

2016 05 18 - veřejná valná hromada Spolku Obchvat Náchoda, účast vedení města, ŘCD ČR, MD ČR, Policie ČR, info obchvat, přeložka a nehodovost

2016 04 29 - jednání na SÚS týkající se dopravní obslužnosti Malého Poříčí, účastní se občané M. Poříčí a oddělení Dopravní obslužnosti KHK

2016 04 06 - schůze SON, příprava VH, dopravní obslužnost Malého Poříčí, info obchvat

2016 04 01 - dostáváme návrh z KHK na společné jednání o dopravní obslužnosti Malého Poříčí

2016 03 01 - zasíláme mail s negativní reakcí občanů Malého Poříčí k návrhu zaslaného z KHK

2016 02 19 - mail od oddělení Dopravní obslužnosti KHK týkající se dopravní obslužnosti Malého Poříčí

2016 02 10 - schůze SON, info o návštěvě F. Rázla u starosty  

 

2015

2015 12 18 - vánoční posezení SON, vyhodnocení roku 2015

2015 12 14 - dostáváme definitivní znění zápisu z jednání 23.10.2015 se stanovisky KHK a našeho Spolku Obchvat Náchoda

2015 11 30 - organizujeme setkání redaktora ČRO s občany Malého Poříčí. Téma dopravní obslužnost

2015 11 23 - jednání SON , zápis SÚS neodpovídá úplně obsahu jednání o přeložce II/303 Běloves-Velké Poříčí

2015 11 23 - se slavnostně otevírá malá kruhová křižovatka pod bývalým Čedokem. Účastníme se

2015 11 12 - při setkání bývalých zastupitelů KHK hejtman potvrzuje, že jeho slib platí (pokračování přípravy přeložky II/303 včetně výkupů v roce 2015)

2015 10 23 - jednání na SÚS  týkající se přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí a dopravní obslužnosti Malého Poříčí. Místo pro přecházení  bude řešeno samostatně

2015 09 18 - blokáda dopravy na II/303 v Malém Poříčí

2015 09 09 - výbor Spolku, příprava blokády 

2015 08 26 - výbor, vyhodnocení návštěvy u hejtmana, příprava blokády

2015 07 07 - návštěva u hejtmana KHK

2015 06 24 - výbor Spolku, příprava na setkání s hejtmanem

2015 05 27 - konání VH 5 a schválení změny názvu

2015 05 20 - SON příprava VH 5

2015 03 30 - SON změna stanov SON na Spolek

2015 01 26 - SON upřesnění plánu činnosti a změna stanov

 

2014

2014 11 12 - zasedání OSON

2014 10 06 - zasedání OSON

2014 09 19 - čtvrtá blokáda dopravy

2014 09 15 - tisková konference

2014 09 11 - 15:00 - zasedání OSON na DDH - fotografování na webovou prezentaci, příprava tiskovky a blokády

2014 09 09 - 09:09:09 - Spuštěna tato prezentace na adrese nachodem.info

2014 09 04 - fotografování Jana Chaloupky a Jiřího Přibyla na webovou prezentaci

2014 09 01 - zasedání OSON

2014 08 27 - zaregistrována komunita na Google+

2014 08 26 - zaregistrován účet na Twitteru

2014 08 25 - zaregistrován účet na Facebooku

2014 08 25 - zasedání výboru OSON - schválena nová doména nachodem.info

2014 08 25 - Do náchodské vlády kandidují... Deník

2014 08 24 - Jiří Horák videovize.info zahájil práce na nové webové prezentaci OSON

2014 08 14 - jednání výboru OSON s poslankyní Soňou Markovou a prvním náměstkem hejtmana KH kraje Otakarem Rumlem

2014 08 04 - zasedání OSON

2014 08 03 - petice proti obchvatu části občanů Vysokova

2014 07 04 - zasedání výboru OSON

2014 07 01 - odpověděla nám Kancelář prezidenta ČR

2014 06 16 - zasedání výboru OSON

2014 06 02 - návštěva místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka v jeho poslanecké kanceláři v Náchodě

2014 05 20 - poslali jsme nesouhlasný dopis prezidentovi ČR k jeho projevu v Náchodě týkajícího se zlepšení dopravy po výstavbě R11

2014 05 07 - členové výboru OSON jednali s náměstkem hejtmana KH kraje pro dopravu Ing. Karlem Janečkem, pan hejtman si na nás neudělal čas

2014 04 30 - představitelé OSON jednali na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Hradci Králové.

2014 04 23 - zasedání OSON

2014 03 24 - zasedání OSON

2014 02 03 - zasedání OSON

 

2013

2013 12 09 - zasedání OSON

2013 09 20 - 

2013 09 14 - zasedání OSON

2013 04 03 - čtvrtá valná hromada

2013 03 04 - zasedání OSON

 

2012

2012 12 14 - zasedání OSON

2012 11 12 - zasedání OSON

2012 09 20 - zorganizováno setkání občanů s kandidáty do krajského zastupitelstva a senátu

2012 08 31 - zasedání OSON

2012 06 21 - čtvrtá blokáda byla zrušena s ohledem na ME ve fotbale v Polsku. Proč byla zrušena blokáda?

2012 05 29 - operační štáb blokády

2012 05 07 - zasedání OSON

2012 04 10 - zasedání OSON

2012 03 08 - třetí valná hromada

2012 02 01 - zasedání OSON

 

2011

2011 12 09 - zasedání OSON

2011 11 22 - veřejné projednání územního řízení obchvatu

2011 10 11 - zasedání OSON

2011 09 11 - zasedání OSON

2011 05 17 - setkání se starostou města

2011 05 09 - zasedání OSON

2011 04 21 - třetí blokáda dopravy

2001 04 11 - zasedání OSON

2011 03 30 - zasedání OSON

2011 02 24 - druhá valná hromada

2011 02 14 - zasedání OSON, příprava valné hromady

2011 01 24 - zasedání OSON

 

2010

2010 12 15 - zasedání OSON

2010 11 00 - zasedání OSON

2010 10 26 - druhá blokáda dopravy

2010 10 14 - zasedání OSON

2010 10 07 - zasedání OSON

2010 09 20 - zorganizování setkání občanů s lídry politických stran do ZM

2010 09 16 - první blokáda dopravy

2010 09 06 - zasedání OSON

2010 08 23 - zasedání OSON

2010 06 23 - zasedání OSON

2010 05 00 - návštěva policie

2010 04 27 - organizování setkání občanů s lídry politických stran do PS

2012 03 22 - zasedání OSON

2010 02 00 - zasedání OSON

2010 01 28 - prohlášení občanského sdružení k politikům Královéhradeckého kraje týkající se dopravy

2010 01 28 - první valná hromada /ustavující/

2010 01 11 - zasedání OSON

 

2009

2009 12 22 - zasedání OSON

2009 12 09 - zasedání OSON, tisková zpáva č. 2 o činnosti sdružení

2009 11 19 - Občanské sdružení Obchvat Náchoda bylo registrováno Ministerstvem vnitra

2009 11 10 - prezentace vizualizace obchvatu Náchoda firmou Valbek na Městském úřadě Náchod

2009 11 09 - členové sdružení se zúčastnili jednání zastupitelstva Náchoda

2009 10 16 - jednání přípravného výboru a založení OSON, tisková zpráva

2009 06 30 - demonstrace občanů za zlepšení dopravní situace a podnět k založení Občanského sdružení

 

2006

2006 00 00 - petice 6975 občanů Náchodska za urychlení výstavby obchvatu

 

1992

1992 06 01 - unikátní archivní záběry videovize.info z rozestavěného obchvatu Vysokova

 

Počítadlo

Od zveřejnění stránky
v roce 2014 dne
9. 9. v 09:09:09 hod.
jsme zaznamenali
následující počet
návštěvníků. Děkujeme.

TOPlist

 

 

Počasí:


Aktuální srážky nad ČR
zdroj ČHMÚ

aktuální srážky

 

 

Novinky

Některé novinky a aktuality zveřejňujeme pouze na našem Twitteru a Facebooku.
Například aktuální fotografie z terénu odesílané okamžitě přes mobilní telefon.
Najdete je také zde: