Zápis z jednání výboru OSON 25.8.2014

Napsal Ing. Jan Chaloupka Kategorie: Co děláme
Zobrazeno: 1944
Vytisknout

Příprava tiskové konference a blokády dopravy na E67

25.8.2014 15:00 zasedací místnosti odboru dopravy Náchod, ulice Boženy Němcové

Přítomni: Chaloupka Jan, Šafránkova Jaroslava, Manych Jaroslav, Manych Oldřich
Omluveni: Rázl František
Neomluveni: Přibyl Jiří
Hosté: Videovize Horák,

Program:

A. kontrola úkolů
B. informace o postupu
C. nové úkoly

A. Kontrola úkolů

Rázl projednal prostor pro tiskovou konferenci 15.9.2014 v zas.místnosti č 5 na radnici nám. TGM. od 15:00 hod - splněno

Rázl rozeslal všem členům výboru elektronicky dopis ŽP Náchod - splněno.
Ing.Chaloupka ověříl, že jsou veškeré požadované podklady pro UŘ předány odb. výstavby Náchod. Problémem je petice občanů obce Vysokov.
Servisní organizace pověřená ŘSD zajištěním územního rozhodnutí se urychleně sejde s vedoucí odboru výstavby Náchod. Budou řešit podanou petici. – bude zjištěn výsledek jednání
J.Přibyl se pokusil získat L.Peterkovou k moderování Tiskovky bez výsledku.- trvá
Ing.Chaloupka zajistí pozvání novinářů, poslanců a Policie na tiskovku - trvá

B. Informace

Jednání výboru bylo zaměřeno především na organizaci tiskové konference a blokády dopravy

- termín tiskovky byl posunut 15.9.2014 z 16:00 hod na 15:00 hod
- podklady pro tiskovku jsou hotovy a byly rozeslány pro případné doplnění
- bylo dohodnuto, že podklady pro novináře budou dány odkazem na web a sociální sítě, zároveň budou uloženy na flash disku, k dispozici budou cca dva výtisky
- úvodní slovo připraví Ing.Chaloupka, návrh pozvánky do 25.8.2014 připraví J. Manych a ing. Chaloupka.
- tiskovku bude moderovat Rázl.

- blokáda by začínala kulturním programem v 15:00 hod a vlastní blokáda pak v 15:30 hod
- kulturní vložku by zajistil na flašinet F. Čížek /bude mu uhrazena doprava ze Studnice/ a šermíři oba chtějí svá loga na plakáty což bylo akceptováno, honorář nepožadují, zváží se ještě pozvání mažoretek, logo na plakátě bude mít i Videovize
- blokáda dopravy 19.9.2014 bude na křižovatce u Slávie a dle počtu lidí se budou blokovat dvě nebo čtyři větve křižovatky
- byla odsouhlasena doména náchodem.info, Jiří Horák a Jaroslav Manych již na obsahu pracují
- byla podána informace o možné prezentaci o.s. na sociálních sítích

- bude prověřena možnost použití parčíku mezi Stavební průmyslovkou a starou poliklinikou pro kulturní program – Chaloupka
- účast přislíbili Skauti

- v pátek 29. srpna se u pana Horáka sejde Jaroslav Manych a Chaloupka pro doladění sociálních sítí

C. Shrnutí úkolů

Ing.Chaloupka připraví úvodní slovo k tiskovce ¨ je připraveno, možno doplnit

J.manych a Ing.Chaloupka připraví pozvánku - trvá.
Ing.Chaloupka zajistí pozvání novinářů, poslanců a Policie na tiskovku - trvá
Změna stanov dle nového OZ - trvá

Kolegové Horák s Manychem mladším se pokusí spustit facebook – trvá

Chaloupka prověří u ředitele Stavební průmyslovky použití parčíku a výpomoci studentů při blokádě

Pozvánka na blokádu bude dána na sekretariát KSČM - Manych Ol., Rázl

Zapsal: Ing. Jan Chaloupka