Setkání s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem

Napsal Jiří Horák Kategorie: Co děláme
Zobrazeno: 1986
Vytisknout

Dne 2. června letošního roku navštívili členové výboru občanského sdružení Obchvat Náchoda místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, který je zároveň poslancem za region Náchod. Setkání se uskutečnilo v jeho poslanecké kanceláři v Náchodě.

 

Náchod 2. června 2014

- Na fotografii je Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády ČR - Foto: http://www.pavelbelobradek.cz/o-mne/ 

 

Během hodinového rozhovoru jsme jej seznámili se stanoviskem našeho občanského sdružení k dopravní situací v Náchodě, obchvatu Náchoda (severní obchvat) a jižní variantou s tunelem.

Dálnice přivede víc vozidel do Náchoda

Dostavbou dálnice D11 do Jaroměře lze předpokládat zvýšení dopravy směr Náchod.

Rychlostní silnice R11 se bude začínat stavět od konce, to jest z Trutnova na Královec. Optimistický odhad realizace rok 2020. Zahájení začátku R11 Jaroměř – Trutnov se neví. Doprava po R11 směr Ukrajina a Rusko je poměrně velkou zajížďkou oproti dopravě přes Náchod. Argument, že doprava je po rychlostní komunikaci s rychlostí 130 km/hod rychlejší oproti rychlosti na I/33 s rychlostí 90 km/ hod. pro kamióny asi moc neobstojí. Ty těžko mohou jezdit 130 km/hod,

Preferujeme severní obchvat, který je schválen územním plánem města a je na něj vydáno neprávoplatné územní rozhodnutí. To je neustále a to postupně napadáno odpůrci obchvatu. Bylo by nanejvýš vhodné, aby poslanecká sněmovna zákonnou úpravou řešila tuto možnou postupnost prodlužování stavebních řízení.

Nechceme v Náchodě Blanku

Naše občanské sdružení zásadně nesouhlasí s jižní variantou s tunelem. Tento nesouhlas je dán více důvody. První a nejdůležitější je ten, že tunel řeší pouze dopravu směrem do Polska a hlavně v Polsku. Neřeší tranzitní dopravu na Broumov II/303 a tranzitní dopravu na Trutnov I/14. Ta by zůstala zachována ve stávajícím stavu. Severní obchvat Náchoda řeší i nevyhovující spojení na Kramolu. To tunel samozřejmě neřeší.

Druhým důvodem je neúměrná cena oproti obchvatu. Nemluvě o menší bezpečnosti dopravy v tunelu dlouhém 5.5 km. Argument, že obchvat je drahý (cca 2,6 mil. Kč) je oproti tunelu, kde je cena odhadována na minimálně 9 miliard a to je dost optimistický odhad. „Náchodská Blanka“ se může svojí cenou dost přiblížit tunelu Blanka v Praze, který je neustále propírán ve sdělovacích prostředcích.

Třetí důvod, tunel by vedl v blízkosti zdroje IDY a mohl by jej poškodit. Co na to ochránci přírody? Čtvrtý důvod neméně důležitý je, že při jižní variantě začínáme časově od nuly.

Obyvatelé Starého Města budou radostí bez sebe, že se jim tam svede doprava do tunelu, který by tam měl začínat.

Pomoci může jedině zákon

Ve světě určitě neřeší problém s výkupy pozemků tunely, ale zákony, které ochrání ty jejichž pozemky mají být použity pro liniové stavby, ale i oprávněné zájmy státu. To je velký dluh našich zákonodárců.

Hurá na Hronov

Místopředseda vlády byl dále seznámen s nutností realizace přeložky silnice II/303 v úseku Běloves – Velké Poříčí na kterou je vydáno platné územní rozhodnutí. Tato přeložka umožní rychlou dopravu z obchvatu směr Broumov. Po silnici II/303 je vedena doprava v intenzitě 9 000 vozidel/24 hod. (směr Hronov) a je vedena oboustrannou zástavbou dolní části Babí a celým Malým Poříčím. Její šířkové a směrové uspořádání je nevyhovující. Při přestěhování HZS Královehradeckého kraje, Ředitelství územního odboru Náchod a stanice Náchod - Velké Poříčí z Náchoda do Velkého Poříčí byla slíbena její rychlá realizace. Ta umožní rychlý přesun jeho vozidel směr Náchod rychlostí 90 km/hod.

Změny k horšímu?

Členové výboru Občanského sdružení Obchvat Náchoda dále konstatovali, že se změnou vedení Královehradeckého kraje se přípravy na realizaci stavby zastavily.

Stejné je to i se změnou vedení města. Nezaznamenali jsme žádnou snahu.

Na závěr bylo konstatováno, že je vhodné se opět sejít. Naše občanské hnutí Obchvat Náchoda to přivítalo.

 

Za občanské sdružení zapsal Ing. Jan Chaloupka, předseda.