Aktuálně :
Nehoda na Brance zablokovala příjezd do Náchoda

K vážné dopravní nehodě dvou vozidel došlo dnes odpoledne (kolem 17. hodiny) na příjezdu do Náchoda od Nového Města nad Metují. Silnice je

Náchod se dnes opět topil ve smogu

28.8.2014 - Náchod opět ve smogu. Skoro nehybné kolony v obou směrech od Vysokova až po Běloveskou ulici u Polských hranic. FOTO ↓

Kdeže jsou silnice nejen na Náchodsku?

Mezinárodní silnice je opravována, přestože to není vždy úplně nutné. Ostatní silnice jsou jen látány hrubou nití.

Poláci zablokovali mezinárodní silnici smrti

Dosud největší blokádu dopravy na mezinárodní silnici E67, polské silnici č. 8, uskutečnili dnes odpoledne aktivisté v úseku mezi Vratislav

Podpořte nás, sdílejte

Náchodem.info je i na sociálních sítích.
Dejte nám lajk, sledujte nás, "plusujte".

Facebook    Twitter    Google plus

Sdílejte s přáteli, pozvěte je, děkujeme.

 

Napsal Ing. Jan Chaloupka Kategorie: 1
Zobrazeno: 5105
Vytisknout

Slova  úvodem

Podařilo se nám v letošním roce dne 9. 9. v 9 hod 9 min a 9 vteřin spustit tento nový web občanského sdružení Obchvat Náchoda.

Číst dál: O spolku
 
Napsal Jiří Horák Kategorie: 1
Zobrazeno: 5890
Vytisknout

O spolku - menu

O spolku

Kontakt

Náš cíl

Časová osa

Podpořte nás

Členové výboru

Členové sdružení

Sympatizanti

Příspěvky

Stanovy

 

 
Napsal Jiří Horák Kategorie: 1
Zobrazeno: 4376
Vytisknout

Staňte se členy spolku!

Členské příspěvky pro jednotlivce jsou v zanedbatelné výši 20,- Kč za rok.

Pro kolektivní členy, organizace a firmy je členský poplatek 2000,- Kč za rok.

 

Členstvím vyjadřujete aktivní zájem vyřešit příšernou dopravní situaci v Náchodě.

 
Napsal Jiří Horák videovize.info
Zobrazeno: 8420
Vytisknout

Význam zkratek:

VH - Valná hromada
SON - Spolek obchvat Náchoda (od roku 2015 zákon direktivně nařídil, že se všechna občanská sdružení musejí přejmenovat na spolky)
OSON - Občanské sdružení Obchvat Náchoda
KH - Královéhradeckého

Časová osa je průběžně doplňována. Jednotlivé položky jsou postupně měněny na klikací odkazy tak jak postupně zpracováváme obsah.

 

2022

Do března probíhala komunikace s ohledem na Covid-19 po dobu zvýšených hygienických opatření pouze mailovou cestou. Rovněž tak komunikace mezi námi a ÚS KHK, a.s. o stavu přípravy přeložky silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí probíhala pouze mailovou cestou. Informace od ŘSD týkající se stavu přípravy probíhalo telefonicky. Obě stavby pokračovaly v přípravě.

 

2021

Komunikace mezi členy výboru probíhala s ohledem na Covid-19 po dobu zvýšených hygienických opatření pouze mailovou cestou. Rovněž tak komunikace mezi námi a ÚS KHK, a.s. o stavu přípravy přeložky silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí probíhala pouze mailovou cestou. Informace od ŘSD týkající se stavu přípravy probíhalo telefonicky. Obě stavby pokračovaly v přípravě.

2021 srpen - schůze výboru – info o stavu přípravy obchvatu a přeložky, příprava VH 11

2021 červen - schůze výboru byla svolána na základě zlepšené epidemiologické situace. Info o stavu přípravy obchvatu a přeložky.

 

2020

 

Vánoční posezení bylo s ohledem na probíhající pandemii zrušeno.

2020. 12. 17. - Doplňujeme mailem pro město Náchod petici občanů Malého Poříčí za zlepšení vlakové dopravní obslužnosti.

2020. 11. 09. - dostáváme mailovou informaci od ŘSD o stavu přípravy obchvatu. U demolicí domků u šesti ze sedmi již není problém. S vlastníky nebytových prostor určených k demolici bude jednáno v roce 2021. Výkupy pozemků pokračují. Postup prací probíhá dle harmonogramu. Začala inženýrská činnost pro získání stavebního povolení.

Rovněž tak od ÚS KHK dostáváme mailovou informaci o stavu přípravy přeložky silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Zatím nebyla vypsána výzva pro financování silnic z peněz EU. Probíhají výkupy pozemků. Liberecký kraj dosud nevyřešil námitku účastníka řízení proti vydání stavebního povolení. Pardubický kraj nevydal stavební povolení. Tam bylo přesunuto stavební řízení s ohledem na možnou podjatost. ÚS KHK požádala organizace vlastnící inženýrské sítě, které budou překládány, aby požádaly samy o stavební povolení.

Po zhoršení epidemiologické situace v ČR pokračovala naše činnost pouze prostřednictvím mailové korespondence.

2020. 09. 24 – SON. Doladění VH. – konání veřejné VH v zasedací místnosti MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40 od 15:00 hod. za účasti vedení města Náchod a Královehradeckého kraje, ŘSD ČR Správa HK a ÚS KHK, a.s.. Zde byly podány informace o stavu přípravy obchvatu a přeložky silnice II/303 Běloves Velké Poříčí. U obou staveb příprava pokračuje.

2020. 09. 15. - Jednání z ÚS KHK, a.s. o stavu přípravy přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí. Došlo k vyvlastnění tří majitelů pozemků. Ostatní vyvlastňování bude probíhat přes Pardubický kraj. Námitku proti podanému stavebnímu povolení bude řešit Liberecký kraj. Příprava pokračuje.

2020. 08. 24 – Výbor SON. Příprava VH, zprávy o činnosti a hospodaření, pozvánky hostí, návrh plakátů na VH, pozvánka do tisku.

2020. 6. 29. – Výbor SON. Info o obchvatu Náchoda, příprava pokračuje. V poslanecké sněmovně se má projednat zvýšení výkupních cen za výkupy domků. Výkupy jsou proto pozastaveny s ohledem na serióznost výkupních cen. Výkupní ceny se mají zvýšit.

Ing. Koutník z ÚS KHK, a.s. sdělil k přeložce, že k vydanému stavebnímu rozhodnutí byla podána námitka. Námitku podal občan, který chtěl původně 10 000 Kč/1m2 následně snížil požadavek na 5 000 Kč/1m2. Obě ceny jsou mimo realitu. Byla podána žádost na MD o řešení. Dosud nebylo vyřešeno.

2020 květen - S ohledem na situaci s koronavirem byla zrušena v květnu VH i zasedání výboru.

2020 duben - Nebude zasedat výbor SON s ohledem na nouzový stav vyhlášený v ČR .Mailovou cestou bude provedena příprava valné hromady. Termín VH bude stanoven až na základě doporučených opatření vydaných vládou ČR.

2020. 03. 02 - Výbor SON. Telefonická informace od technicko-obchodního náměstka ÚS KH, a.s. Ing. Koutníka o stavu přípravy přeložky silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí k začátku března 2020. Bylo vydáno stavební povolení proti kterému se odvolal jeden účastník řízení. Důvod zatím nesdělil. Jeden vlastník pozemku žádá 10 000 Kč za 1m2. Připravuje se vyvlastňování několika pozemků. Stavba přeložky byla zařazena až do dalšího programovacího období z peněz EU. Předpoklad zahájení stavby je rok 2023. K obchvatu - byl dokončen záborový elaborát. Do konce března 2020 by měly být hotové geometrické plány pro výkupy. Začít s výkupy by se mělo u pozemků, které vlastní město Náchod. Na rok 2020 je připraveno na výkupy 150 mil. Kč..

2020. 01.13 - Výbor SON. Plán činnosti na rok 2020. Info o stavu přípravy obchvatu Náchoda a přeložky II/303 Běloves - Velké Poříčí. Na obou stavbách pokračují přípravy. Info získané z jednání na městě konané dne 13. listopadu 2019 a doplněné telefonicky o další postupy..

 

2019

2019 11. 29. - SON vánoční posezení s vyhodnocením činnosti. Lze konstatovat, že na přípravě obou staveb se pokračuje. Poděkování členům výboru za jejich práci.

 

2019 11. 13.Jednání na městě Náchod o stavu přípravy přeložky II/303 běloves - Velké Poříčí za účasti vedení města, Mgr. Červíčka, odboru majetku KHK pana Nývlta,, vedení ÚS KHK Ing. Brandejse a Ing. Koutníka, odboru výstavby města Náchod paní Hradecké a starosty Velkého Poříčí. Cílem jednání byla informace o postupu přípravy. Při výkupech je problém s nekontaktností cca 10 vlastníků. U několika vlastníků je nehorázný požadavek na cenu výkupů. Je připravováno vyvlastňovací řízení.u cca 8 vlastníků..Na trase došlo k cca 14 úpravám. Projekt byl znovu posouzen z hlediska vodohospodářského. Stavba neohrozí zástavbu Za Obci z hlediska povodní.

 

2019 10. 07.SON. Podána informace od místostarosty města Ing. Čtvrtečky o stavu výkupů pozemků pro přeložku II/303 Běloves - Velké Poříčí. Výkupy probíhají s určitými problémy. Sdělení ŘSD,, na obchvatu se pokračuje.

 

 

2019 08. 26. - schůze výboru SONBylo podáno info o jednání s panem Prokopem, zastupitelem města za ANO. Pan Prokop trvá na pozastavení přípravy obchvatu a rušení malých zastávek ČD. Bylo podáno info o stavu přípravy obchvatu a přeložky. Info bylo získáno telefonicky od ŘSD a ÚS KHK,a.s. Přípravy pokračují.

20108. 07. - Se schází Ing. Chaloupka s předsedou MO ANO panem Prokopem. (zároveň zastupitelem města Náchod). Jejich vzájemná mailová komunikace byla nahrazena osobním jednáním. Pan Prokop si trvá na svém stanovisku pozastavení přípravy obchvatu Náchoda. Při debatě o železniční dopravě pan Prokop trvá na rušení menších železničních zastávek (příklad Malé Poříčí). Dalo by se říci, že nedošlo k přiblížení stanovisek obou stran.

2010530. - Koná se veřejná VH v zasedací místnosti MěÚ Náchod za účasti vedení města, prvního náměstka hejtmana pana Mgr. Červíčka, vedení ÚS KHK,a.s., policie ČR a hlavně zástupců ŘSD ČR Správa Hradec Králové. Na VH byly podány informace ze strany ŘSD o stavu přípravy obchvatu. Příprava plynule pokračuje. Byla předvedena aktualizovaná vizualizace obchvatu Náchoda.

Rovněž tak byly podány informace o stavu přípravy přeložky silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Příprava pokračuje. V rámci diskuze bylo sděleno několik kritických připomínek od občanů týkajících se přístupu a způsobu jednání kraje a ÚS KHK k jejich požadavkům. Mgr. Červíček přislíbil koordinaci. Na VH byly schváleny veškeré zprávy a návrh plánu činnosti.

 

2019 05. 14. - Ing. Chaloupka a F. Rázl se účastní v Náchodě v Beránku veřejného projednávání týkající se výkupů pozemků pro obchvat Náchoda. Proběhla zde nová vizualizace obchvatu Náchoda. Oba jsme byli zaskočeni stanoviskem zastupitele pana Prokopa za ANO..Navrhoval pozastavení příprav obchvatu a prosazení tunelu na Babím, místo zářezu.

 

20104. 24. - výbor SON. Příprava valné hromady. Zpráva o činnosti, hospodaření, plán činnosti, revizní zpráva.

 

2010311. - výbor SON. Byly podány Informace z jednání na městě konaného 7. 3. 2019 o stavu přípravy přeložky silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Jsme rádi, že došlo k výraznému posunu ve způsobu výkupu pozemků.

 

2010307. - Účastníme se jednání na MěÚ Náchod týkající se přípravy stavby silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí.za účasti radního pro dopravu Mgr. Červíčka, ředitele ÚS KHK ing. Brandejse, místostarosty města Ing. Čtvrtečky a starosty Velkého Poříčí. Konstatován mírný postup při výkupech pozemků.Došlo ke změně při výkupech pozemků kdy je platba možná již po uzavření smlouvy, Při ceně odpovídající znaleckému posudku již podepisuje smlouvu přímo ředitel ÚS KHK. Byla připuštěna možnost vyvlastnění pozemků, Byla zadána dokumentace pro zadání stavby.

 

20102. 11. - výbor SON. Dokončení plánu činnosti spolku na rok 2019. Info o stavu přípravy obchvatu Náchoda a přeložky silnice II/3O3 Běloves - velké Poříčí. Na přípravách obou staveb se pokračuje.Info bylo získáno telefonicky.

 

2019 02. 04. - Předseda spolku Ing. Chaloupka se účastnil v TV Náchodsko pořadu “Proberem to spolu u kávy”. Tématem byl stav přípravy obchvatu Náchoda a přeložky II/303 Běloves - Velké Poříčí.

 

20101.13. - výbor SON. Plán činnosti na rok 2019. Info o stavu přípravy obchvatu Náchoda a přeložky II/303 Běloves - Velké Poříčí. Na obou stavbách pokračují přípravy. Info získané telefonicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

2018 12 10 - SON vyhodnocení roku 2018 a žádost na Ing. Čtvrtečku o zajištění setkání s Mgr. Červíčkem a ÚS KHK týkající se výkupů pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí. 

2018 11 22 - Předvánoční posezení se s ohledem na obsazenost restaurací posouvá do listopadu.

2018 11 06 - Konečně dostáváme od Ing. Čtvrtečky odpověď hejtmana na dopis adresovaný Zemědělské krajině, z.s. a Sboru dobrovolných občanů, z.s.. Dopis byl z 1.10.2018 . V dopise je podpora obchvatu.     

2018 10 29 - Dopis našeho spolku hejtmanovi jako reakci na dopis Zemědělské krajiny, z.s. k zastavení obchvatu.

2018 10 12 - Žádáme Ing. Čtvrtečku  místostarostu Náchoda o zjištění odpovědi na dopis adresovaný hejtmanovi.

2018 09 26 - Konání blokády na silnici II/303 v Malém Poříčí.

2018 09 19 - SON kontrola připravenosti blokády konané dne 26. září 2018 od 16:00 hod do 16:15 hod na přechodu pro chodce v Malém Poříčí.

 2018 08 15 - SON byly podány informace členům výboru z průběhu jednání konaného 13.8.2018. Po diskuzi a hlasování bylo rozhodnuto o konání blokády dopravy dne 26. září 2018 od 16:00 do 16:15 hod. Ing. Chaloupka byl pověřen ohlášením blokády a zajištěním informací pro policii, HZS, RZS , ODSH Náchod a KHK a OREDO.

2018 08 13  Zástupci Sboru dobrovolnýých občanú, z.s. a zástupců Zemědělské krajiny, z.s. píší hejtmanovi KHK, aby zvážil zastavení přípravy obchvatu I/33 města Náchoda.

2018 08 13 - Jednání na městě Náchod za účasti Mgr. Červíčka radního pro dopravu KHK, vedení ÚS KHK, a.s. a jejich pracovníků, vedení Správy silnic KHK, p.o. a vedení města Náchod. Cílem jednání je zjistit jak pokročily podpisy na smlouvách o výkupech pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí a na základě toho se rozhodnout o konání blokády dopravy na silnici II/303 v Malém Poříčí. Podpisy smluv prakticky nepokročily. Chtěli jsme abychom dostali písemný materiál o podepsaných a odmítnutých smlouvách a ten nebyl na toto jednání připraven. Je to zarážející, že na jednání, které má rozhodnout o konání blokády se toto stalo. Do dvou dnů jsme dodatečně seznam dostali. Při porovnávání čísel jsme zjistili určitý nesoulad. Na jednání jsme žádali abychom kromě slibů kterých bylo více než dost, dostali záruku postihu konkrétní osoby při nesplnění slibu. To jsme nedostali mimo slovní záruky Mgr. Červíčka. Slib písemný i ústní jsme měli od bývalého hejtmana Bc. France. Výsledek nula. Opětovně jsme zdůrazňovali, že je reálná skutečnost, že bude obchvat Náchoda dříve než přeložka. Obchvat nebude mít napojení směr Broumov.

2018 07 09 -  SON vyhodnocení 8 VH, bude požádáno město Náchod o pozvání Mgr. Červíčka na polovinu srpna 2018 do Náchoda. Důvod zjištění jak pokročily výkupy pozemků nebo sepisování smluv o Smlouvě budoucí kupní.

2018 05 31 - Konání 8 veřejné valné hromady. Hosty Mgr. Červíček radní pro dopravu KHK, vedení ÚS KHK, a.s., vedení města Náchod, zástupce ŘSD ČR Správa KHK. Na VH bylo podáno info o obchvatu a přeložce silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Proběhla bohatá diskuze a připomínky občanů, kterých se týkají výkupy pozemků pro přeložku. S občany se nejedná, pouze jim byly do poštovních schránek dány návrhy smluv. Byl kritizován tento postup.Kritika občanky bydlící podél silnice II/303 v Malém Poříčí na neúměrnou dopravu a úzké nevyhovující chodníky. Byla schválena blokáda dopravy v Malém Poříčí.

Mgr. Červíček byl pozván na polovinu srpna abychom se dozvěděli zda pokročily výkupy a na základě toho se rozhodneme o konání blokády. Pozvání bylo přijato.

2018 05 21 - SON kontrola úkolů . Úkoly byly splněny a hosté pozváni.

2018 04 30 - SON příprava 8 veřejné valné hromady. Stanoven termín 31. května 2018 s místem konání na městském úřadě Náchod. Rozděleny úkoly.

2018 03 26 - SON na našem jednání byly podány členům výboru informace z jednání konaných ve dnech 1. února, 12. února a 12. března.

2018 03 12 - Jednání na KHK u hejtmana PhDr Jiřího Štěpána za účasti ředitele ÚS KHK Ing. Brandejse. Důvodem jednání je pomalý výkup pozemků pro přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Navrhujeme platbu za výkup pozemků ihned po sepsání kupní smlouvy a vložení do KN. Náš návrh ředitel ÚS KHK nepodpořil. Návrh ředitele platba za výkupy pozemků až po pravomocném nabytí stavebního povolení.

2018 02 12 - Jednání na městském úřadě Náchod za účasti vedení města a vedení ÚS KHK týkající se přeložky silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Konstatujeme, že stav výkupů pozemků a nebo uzavírání smluv o Smlouvě budoucí kupní je velmi pomalý. Slíbeno ze strany ÚS KHK zrychlení. Úhrada za výkupy pozemků až po kolaudaci stavby a definitivním zaměření stavby. Upozorňujeme, že někdo se toho při tomto tempu nemusí dožít.

2018 02 01 - Jednání na městském úřadě Náchod za účasti vedení města a ŘSD ČR Správa HK týkající se obchvatu Náchoda. Byly zde vyvráceny pochybnosti, že by se obchvat nerealizoval. Bylo podáno info o zdárném průběhu přípravy.

 

2017

 

2017.11.01 - výbor SON. V I. Q. 2018 bude provedeno vyhodnocení průzkumu v laboratořích a předáno fy. SATRA která udělá PD pro stavební povolení a záborový elaborát pro započetí výkupů začátkem roku 2019. V roce 2018 bude proveden směrový průzkum dopravy v Náchodě.

2017.08.30 - výbor SON. Ing. Čtvrtečka, Ing. Chaloupka a F. Rázl. Informovali o jednání s US KHK, a.s..

Předáno 53 smluv, 24 je podepsaných cca 80% nesouhlasí s výší navržené ceny. Pouze asi 2 nesouhlasí s prodejem. Rozeslány smlouvy dočasného záboru 63 majitelům. Podepsáno 27 smluv, což je cca 25%. Nesouhlasné smlouvy budou předány na KÚ KHK, kde rozhoduje rada a zastupitelstvo. Na KU KHK není schválena směrnice o výkupech. Nejvíce smluv vázne v katastru V. Poříčí. Projekt přeložky je zrevidován a územní rozhodnutí je prodlouženo. Rozhodnuto, že nebude blokáda. Žaloba Spolku Svobodní občané na vydání územního rozhodnutí na obchvat Náchoda byla Správním soudem zamítnuta. Projektovou dokumentaci stavby zpracovává firma SATRA, dokončení dokumentace je IX/18. Je dokončen geologický průzkum v terénu. ŘSD má v plánu zahájení stavby v r. 2020.

2017.05.30 - 7. Valná hromada Spolku Obchvat Náchoda.

2017.04.26 - výbor SON. Svobodní občané podali žalobu na Správní soud s návrhem zneplatnit vydané ÚŔ na obchvat Náchoda. Ing. Chaloupka informoval o postupu výkupů na II/303. Zatím nevykoupen ani metr. Byla dohodnuta jednotná cena výkupu pozemků pro celou trasu. Revize projektová dokumentace pro stavební povolení není dokončena. Termín mají do 30.4.2017. U obchvatu Náchoda se provádí geologický průzkum. Vybrán projektant DSP.

2017.03.27 - výbor SON. Příprava valné hromady.

2017.02.08 - na KU KHK zamítnuto odvolání proti obchvatu.

2017.02.06 - výbor SON. Ing. Chaloupka informoval, že se s místostarostou Ing. Čtvrtečkou zúčastnil jednání na KU KHK u prvního náměstka hejtmana pana Mgr. Červíčka za účasti ÚS KHK, a.s. a dále zástupců právního, dopravního, majetkového a investičního odboru KU KHK a starosty Velkého Poříčí. Mgr. Červíček vyslovil plnou podporu přeložce silnice II303 Běloves-Velké Poříčí. Jednáno o postupu výkupů a cenách vykupovaných pozemků.

2017.02.01 - jednání na KÚ KHK o přeložce II/303 Běloves – Velké Poříčí.

2017 01 09 - schůze výboru SON po jednání předsedy s místostarostou Ing. Čtrvrtečkou. Info o stanovisku města. Info o obchvatu. V dohledné době by mělo být vydáno právoplatné územní rozhodnutí na obchvat Náchoda. Výbor SON byl informován o přípravě schůzky s náměstkem hejtmana KHK Mgr. Červíčkem společně se zástupcem města Ing. Čtvrtečkou. Jednání je vyvoláno na základě pomalého postupu US KHK, a.s. s přípravou přeložky II/303. Projednán postup přípravy přechodu u zastávky ČD v Malém Poříčí.

2017 01 09 - setkání předsedy Spolku Obchvat Náchoda s místostarostou Ing. Čtvrtečkou. Vyjasnění si postojů obou stran k přeložce II/303 Běloves-Velké Poříčí a místa pro přecházení v Malém Poříčí. Doporučujeme častější jednání města s SÚS se stanovením úkolů, termínů plnění a zodpovědných osob.

2017 01 02 - žádám mailem místostarostu Ing. Čtvrtečku o setkání. Téma, zda byly splněny sliby bývalého hejtmana Bc. France týkající se přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí. Dále pak místo pro přecházení v Malém Poříčí

 

2016

2016 12 10 - vánoční posezení SON, vyhodnocení roku 2016

2016 11 09 - schůze SON , info obchvat, přeložka a místo pro přecházení v Malém Poříčí. Příprava vánočního posezení

2016 10 13 - jednání na SÚS týkající se revize PD ke stavebnímu povolení přeložky II/303 Běloves -Velké Poříčí

2016 10 07 - návštěva starosty, info obchvat, stanovení odpovědné osoby za město za přeložku II/303 Běloves-Velké Poříčí , místo pro přecházení M. Poříčí

2016 09 21 - schůze SON, příprava na jednání se starostou města (obchvat, přeložka II/303 Běloves-Velké Poříčí, místo pro přecházení v Malém Poříčí)

2016 08 20 - poskytujeme rady pro blokádu dopravy, lterá má podpořit výstavbu obchvatu Chválenic a Želčan 

2016 06 27 - schůze SON, vyhodnocení dopisu od jejtmana, že platí jeho vyjádření o pokračování přípravy a výkupu pozemků, info obchvat

2016 06 12 - dostáváme informaci od odd. Dopravní obslužnosti KHK, že obslučnost Malého Poříčí bude zajištěna zajížděním BUSů ke Kauflandu

2016 05 26 - zasíláme mail hejtmanovi Bc. Francovi zda platí jeho slib s pokračováním přípravy přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí včetně výkupů pozemků

2016 05 18 - veřejná valná hromada Spolku Obchvat Náchoda, účast vedení města, ŘCD ČR, MD ČR, Policie ČR, info obchvat, přeložka a nehodovost

2016 04 29 - jednání na SÚS týkající se dopravní obslužnosti Malého Poříčí, účastní se občané M. Poříčí a oddělení Dopravní obslužnosti KHK

2016 04 06 - schůze SON, příprava VH, dopravní obslužnost Malého Poříčí, info obchvat

2016 04 01 - dostáváme návrh z KHK na společné jednání o dopravní obslužnosti Malého Poříčí

2016 03 01 - zasíláme mail s negativní reakcí občanů Malého Poříčí k návrhu zaslaného z KHK

2016 02 19 - mail od oddělení Dopravní obslužnosti KHK týkající se dopravní obslužnosti Malého Poříčí

2016 02 10 - schůze SON, info o návštěvě F. Rázla u starosty  

 

2015

2015 12 18 - vánoční posezení SON, vyhodnocení roku 2015

2015 12 14 - dostáváme definitivní znění zápisu z jednání 23.10.2015 se stanovisky KHK a našeho Spolku Obchvat Náchoda

2015 11 30 - organizujeme setkání redaktora ČRO s občany Malého Poříčí. Téma dopravní obslužnost

2015 11 23 - jednání SON , zápis SÚS neodpovídá úplně obsahu jednání o přeložce II/303 Běloves-Velké Poříčí

2015 11 23 - se slavnostně otevírá malá kruhová křižovatka pod bývalým Čedokem. Účastníme se

2015 11 12 - při setkání bývalých zastupitelů KHK hejtman potvrzuje, že jeho slib platí (pokračování přípravy přeložky II/303 včetně výkupů v roce 2015)

2015 10 23 - jednání na SÚS  týkající se přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí a dopravní obslužnosti Malého Poříčí. Místo pro přecházení  bude řešeno samostatně

2015 09 18 - blokáda dopravy na II/303 v Malém Poříčí

2015 09 09 - výbor Spolku, příprava blokády 

2015 08 26 - výbor, vyhodnocení návštěvy u hejtmana, příprava blokády

2015 07 07 - návštěva u hejtmana KHK

2015 06 24 - výbor Spolku, příprava na setkání s hejtmanem

2015 05 27 - konání VH 5 a schválení změny názvu

2015 05 20 - SON příprava VH 5

2015 03 30 - SON změna stanov SON na Spolek

2015 01 26 - SON upřesnění plánu činnosti a změna stanov

 

2014

2014 11 12 - zasedání OSON

2014 10 06 - zasedání OSON

2014 09 19 - čtvrtá blokáda dopravy

2014 09 15 - tisková konference

2014 09 11 - 15:00 - zasedání OSON na DDH - fotografování na webovou prezentaci, příprava tiskovky a blokády

2014 09 09 - 09:09:09 - Spuštěna tato prezentace na adrese nachodem.info

2014 09 04 - fotografování Jana Chaloupky a Jiřího Přibyla na webovou prezentaci

2014 09 01 - zasedání OSON

2014 08 27 - zaregistrována komunita na Google+

2014 08 26 - zaregistrován účet na Twitteru

2014 08 25 - zaregistrován účet na Facebooku

2014 08 25 - zasedání výboru OSON - schválena nová doména nachodem.info

2014 08 25 - Do náchodské vlády kandidují... Deník

2014 08 24 - Jiří Horák videovize.info zahájil práce na nové webové prezentaci OSON

2014 08 14 - jednání výboru OSON s poslankyní Soňou Markovou a prvním náměstkem hejtmana KH kraje Otakarem Rumlem

2014 08 04 - zasedání OSON

2014 08 03 - petice proti obchvatu části občanů Vysokova

2014 07 04 - zasedání výboru OSON

2014 07 01 - odpověděla nám Kancelář prezidenta ČR

2014 06 16 - zasedání výboru OSON

2014 06 02 - návštěva místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka v jeho poslanecké kanceláři v Náchodě

2014 05 20 - poslali jsme nesouhlasný dopis prezidentovi ČR k jeho projevu v Náchodě týkajícího se zlepšení dopravy po výstavbě R11

2014 05 07 - členové výboru OSON jednali s náměstkem hejtmana KH kraje pro dopravu Ing. Karlem Janečkem, pan hejtman si na nás neudělal čas

2014 04 30 - představitelé OSON jednali na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Hradci Králové.

2014 04 23 - zasedání OSON

2014 03 24 - zasedání OSON

2014 02 03 - zasedání OSON

 

2013

2013 12 09 - zasedání OSON

2013 09 20 - 

2013 09 14 - zasedání OSON

2013 04 03 - čtvrtá valná hromada

2013 03 04 - zasedání OSON

 

2012

2012 12 14 - zasedání OSON

2012 11 12 - zasedání OSON

2012 09 20 - zorganizováno setkání občanů s kandidáty do krajského zastupitelstva a senátu

2012 08 31 - zasedání OSON

2012 06 21 - čtvrtá blokáda byla zrušena s ohledem na ME ve fotbale v Polsku. Proč byla zrušena blokáda?

2012 05 29 - operační štáb blokády

2012 05 07 - zasedání OSON

2012 04 10 - zasedání OSON

2012 03 08 - třetí valná hromada

2012 02 01 - zasedání OSON

 

2011

2011 12 09 - zasedání OSON

2011 11 22 - veřejné projednání územního řízení obchvatu

2011 10 11 - zasedání OSON

2011 09 11 - zasedání OSON

2011 05 17 - setkání se starostou města

2011 05 09 - zasedání OSON

2011 04 21 - třetí blokáda dopravy

2001 04 11 - zasedání OSON

2011 03 30 - zasedání OSON

2011 02 24 - druhá valná hromada

2011 02 14 - zasedání OSON, příprava valné hromady

2011 01 24 - zasedání OSON

 

2010

2010 12 15 - zasedání OSON

2010 11 00 - zasedání OSON

2010 10 26 - druhá blokáda dopravy

2010 10 14 - zasedání OSON

2010 10 07 - zasedání OSON

2010 09 20 - zorganizování setkání občanů s lídry politických stran do ZM

2010 09 16 - první blokáda dopravy

2010 09 06 - zasedání OSON

2010 08 23 - zasedání OSON

2010 06 23 - zasedání OSON

2010 05 00 - návštěva policie

2010 04 27 - organizování setkání občanů s lídry politických stran do PS

2012 03 22 - zasedání OSON

2010 02 00 - zasedání OSON

2010 01 28 - prohlášení občanského sdružení k politikům Královéhradeckého kraje týkající se dopravy

2010 01 28 - první valná hromada /ustavující/

2010 01 11 - zasedání OSON

 

2009

2009 12 22 - zasedání OSON

2009 12 09 - zasedání OSON, tisková zpáva č. 2 o činnosti sdružení

2009 11 19 - Občanské sdružení Obchvat Náchoda bylo registrováno Ministerstvem vnitra

2009 11 10 - prezentace vizualizace obchvatu Náchoda firmou Valbek na Městském úřadě Náchod

2009 11 09 - členové sdružení se zúčastnili jednání zastupitelstva Náchoda

2009 10 16 - jednání přípravného výboru a založení OSON, tisková zpráva

2009 06 30 - demonstrace občanů za zlepšení dopravní situace a podnět k založení Občanského sdružení

 

2006

2006 00 00 - petice 6975 občanů Náchodska za urychlení výstavby obchvatu

 

1992

1992 06 01 - unikátní archivní záběry videovize.info z rozestavěného obchvatu Vysokova

 

2018.08.13 Zástupci Sboru dobrovolnýých občanú, z.s. a zástupců Zemědělské krajiny, z.s. píší hejtmanovi KHK, aby zvážil zastavení přípravy obchvatu I/33 města Náchoda

 

2020.08.24 – výbor SON. Příprava VH, zprávy o činnosti a hospodaření, pozvánky hostí, návrh plakátů na VH, pozvánka do tisku.

 

za účasti vedení města Náchod a Královehradeckého kraje, ŘSD ČR Správa HK a ÚS KHK, a.s..Zde byly podány informace o stavu přípravy obchvatu a přeložky silnice II/303 Běloves Velké Poříčí. U obou staveb příprava pokračuje.

 

 
Napsal Jiří Horák Kategorie: 1
Zobrazeno: 38617
Vytisknout

Sympatizanti, chcete obchvat? Chcete dýchatelný vzduch v Náchodě?

Chcete volný pohyb po Náchodě a bezpečnou plynulou jízdu?

Poskytněte nám na email  nachodem.info alt+64 seznam.cz svoje jméno, příjmení, adresu, věk a telefon a připište co byste v dopravě potřebovali vyřešit.

Na této stránce zveřejníme jen Vaše jméno bez příjmení, věk, otázku a odpověď.

Děkujeme.

 

Počítadlo

Od zveřejnění stránky
v roce 2014 dne
9. 9. v 09:09:09 hod.
jsme zaznamenali
následující počet
návštěvníků. Děkujeme.

TOPlist

 

 

Počasí:


Aktuální srážky nad ČR
zdroj ČHMÚ

aktuální srážky

 

 

Novinky

Některé novinky a aktuality zveřejňujeme pouze na našem Twitteru a Facebooku.
Například aktuální fotografie z terénu odesílané okamžitě přes mobilní telefon.
Najdete je také zde: