Aktuálně :
Poláci zablokovali mezinárodní silnici smrti

Dosud největší blokádu dopravy na mezinárodní silnici E67, polské silnici č. 8, uskutečnili dnes odpoledne aktivisté v úseku mezi Vratislav

Náchod se dnes opět topil ve smogu

28.8.2014 - Náchod opět ve smogu. Skoro nehybné kolony v obou směrech od Vysokova až po Běloveskou ulici u Polských hranic. FOTO ↓

Kdeže jsou silnice nejen na Náchodsku?

Mezinárodní silnice je opravována, přestože to není vždy úplně nutné. Ostatní silnice jsou jen látány hrubou nití.

Nehoda na Brance zablokovala příjezd do Náchoda

K vážné dopravní nehodě dvou vozidel došlo dnes odpoledne (kolem 17. hodiny) na příjezdu do Náchoda od Nového Města nad Metují. Silnice je

Podpořte nás, sdílejte

Náchodem.info je i na sociálních sítích.
Dejte nám lajk, sledujte nás, "plusujte".

Facebook    Twitter    Google plus

Sdílejte s přáteli, pozvěte je, děkujeme.

 

Napsal Ing. Jan Chaloupka Kategorie: 1
Zobrazeno: 2641
Vytisknout

Slova  úvodem

Podařilo se nám v letošním roce dne 9. 9. v 9 hod 9 min a 9 vteřin spustit tento nový web občanského sdružení Obchvat Náchoda.

Číst dál: O spolku
 
Napsal Jiří Horák Kategorie: 1
Zobrazeno: 2601
Vytisknout

O spolku - menu

O spolku

Kontakt

Náš cíl

Časová osa

Podpořte nás

Členové výboru

Členové sdružení

Sympatizanti

Příspěvky

Stanovy

 

 
Napsal Jiří Horák Kategorie: 1
Zobrazeno: 2177
Vytisknout

Staňte se členy spolku!

Členské příspěvky pro jednotlivce jsou v zanedbatelné výši 20,- Kč za rok.

Pro kolektivní členy, organizace a firmy je členský poplatek 2000,- Kč za rok.

 

Členstvím vyjadřujete aktivní zájem vyřešit příšernou dopravní situaci v Náchodě.

 
Napsal Jiří Horák videovize.info
Zobrazeno: 4089
Vytisknout

Význam zkratek:

VH - Valná hromada
SON - Spolek obchvat Náchoda (od roku 2015 zákon direktivně nařídil, že se všechna občanská sdružení musejí přejmenovat na spolky)
OSON - Občanské sdružení Obchvat Náchoda
KH - Královéhradeckého

Časová osa je průběžně doplňována. Jednotlivé položky jsou postupně měněny na klikací odkazy tak jak postupně zpracováváme obsah.

 

2017

 

2017 01 09 - schůze výboru SON po jednání předsedy s místostarostou Ing. Čtrvrtečkou. Info o stanovisku města. Info o obchvatu. V dohledné době by mělo být vydáno právoplatné územní rozhodnutí na obchvat Náchoda.

2017 01 09 - setkání předsedy Spolku Obchvat Náchoda s místostarostou Ing. Čtvrtečkou. Vyjasnění si postojů obou stran k přeložce II/303 Běloves-Velké Poříčí a místa pro přecházení v Malém Poříčí. Doporučujeme častější jednání města s SÚS se stanovením úkolů, termínů plnění a zodpovědných osob.

2017 01 02 - žádám mailem místostarostu Ing. Čtvrtečku o setkání. Téma, zda byly splněny sliby bývalého hejtmana Bc. France týkající se přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí. Dále pak místo pro přecházení v Malém Poříčí

 

2016

2016 12 10 - vánoční posezení SON, vyhodnocení roku 2016

2016 11 09 - schůze SON , info obchvat, přeložka a místo pro přecházení v Malém Poříčí. Příprava vánočního posezení

2016 10 13 - jednání na SÚS týkající se revize PD ke stavebnímu povolení přeložky II/303 Běloves -Velké Poříčí

2016 10 07 - návštěva starosty, info obchvat, stanovení odpovědné osoby za město za přeložku II/303 Běloves-Velké Poříčí , místo pro přecházení M. Poříčí

2016 09 21 - schůze SON, příprava na jednání se starostou města (obchvat, přeložka II/303 Běloves-Velké Poříčí, místo pro přecházení v Malém Poříčí)

2016 08 20 - poskytujeme rady pro blokádu dopravy, lterá má podpořit výstavbu obchvatu Chválenic a Želčan 

2016 06 27 - schůze SON, vyhodnocení dopisu od jejtmana, že platí jeho vyjádření o pokračování přípravy a výkupu pozemků, info obchvat

2016 06 12 - dostáváme informaci od odd. Dopravní obslužnosti KHK, že obslučnost Malého Poříčí bude zajištěna zajížděním BUSů ke Kauflandu

2016 05 26 - zasíláme mail hejtmanovi Bc. Francovi zda platí jeho slib s pokračováním přípravy přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí včetně výkupů pozemků

2016 05 18 - veřejná valná hromada Spolku Obchvat Náchoda, účast vedení města, ŘCD ČR, MD ČR, Policie ČR, info obchvat, přeložka a nehodovost

2016 04 29 - jednání na SÚS týkající se dopravní obslužnosti Malého Poříčí, účastní se občané M. Poříčí a oddělení Dopravní obslužnosti KHK

2016 04 06 - schůze SON, příprava VH, dopravní obslužnost Malého Poříčí, info obchvat

2016 04 01 - dostáváme návrh z KHK na společné jednání o dopravní obslužnosti Malého Poříčí

2016 03 01 - zasíláme mail s negativní reakcí občanů Malého Poříčí k návrhu zaslaného z KHK

2016 02 19 - mail od oddělení Dopravní obslužnosti KHK týkající se dopravní obslužnosti Malého Poříčí

2016 02 10 - schůze SON, info o návštěvě F. Rázla u starosty  

 

2015

2015 12 18 - vánoční posezení SON, vyhodnocení roku 2015

2015 12 14 - dostáváme definitivní znění zápisu z jednání 23.10.2015 se stanovisky KHK a našeho Spolku Obchvat Náchoda

2015 11 30 - organizujeme setkání redaktora ČRO s občany Malého Poříčí. Téma dopravní obslužnost

2015 11 23 - jednání SON , zápis SÚS neodpovídá úplně obsahu jednání o přeložce II/303 Běloves-Velké Poříčí

2015 11 23 - se slavnostně otevírá malá kruhová křižovatka pod bývalým Čedokem. Účastníme se

2015 11 12 - při setkání bývalých zastupitelů KHK hejtman potvrzuje, že jeho slib platí (pokračování přípravy přeložky II/303 včetně výkupů v roce 2015)

2015 10 23 - jednání na SÚS  týkající se přeložky II/303 Běloves-Velké Poříčí a dopravní obslužnosti Malého Poříčí. Místo pro přecházení  bude řešeno samostatně

2015 09 18 - blokáda dopravy na II/303 v Malém Poříčí

2015 09 09 - výbor Spolku, příprava blokády 

2015 08 26 - výbor, vyhodnocení návštěvy u hejtmana, příprava blokády

2015 07 07 - návštěva u hejtmana KHK

2015 06 24 - výbor Spolku, příprava na setkání s hejtmanem

2015 05 27 - konání VH 5 a schválení změny názvu

2015 05 20 - SON příprava VH 5

2015 03 30 - SON změna stanov SON na Spolek

2015 01 26 - SON upřesnění plánu činnosti a změna stanov

 

2014

2014 11 12 - zasedání OSON

2014 10 06 - zasedání OSON

2014 09 19 - čtvrtá blokáda dopravy

2014 09 15 - tisková konference

2014 09 11 - 15:00 - zasedání OSON na DDH - fotografování na webovou prezentaci, příprava tiskovky a blokády

2014 09 09 - 09:09:09 - Spuštěna tato prezentace na adrese nachodem.info

2014 09 04 - fotografování Jana Chaloupky a Jiřího Přibyla na webovou prezentaci

2014 09 01 - zasedání OSON

2014 08 27 - zaregistrována komunita na Google+

2014 08 26 - zaregistrován účet na Twitteru

2014 08 25 - zaregistrován účet na Facebooku

2014 08 25 - zasedání výboru OSON - schválena nová doména nachodem.info

2014 08 25 - Do náchodské vlády kandidují... Deník

2014 08 24 - Jiří Horák videovize.info zahájil práce na nové webové prezentaci OSON

2014 08 14 - jednání výboru OSON s poslankyní Soňou Markovou a prvním náměstkem hejtmana KH kraje Otakarem Rumlem

2014 08 04 - zasedání OSON

2014 08 03 - petice proti obchvatu části občanů Vysokova

2014 07 04 - zasedání výboru OSON

2014 07 01 - odpověděla nám Kancelář prezidenta ČR

2014 06 16 - zasedání výboru OSON

2014 06 02 - návštěva místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka v jeho poslanecké kanceláři v Náchodě

2014 05 20 - poslali jsme nesouhlasný dopis prezidentovi ČR k jeho projevu v Náchodě týkajícího se zlepšení dopravy po výstavbě R11

2014 05 07 - členové výboru OSON jednali s náměstkem hejtmana KH kraje pro dopravu Ing. Karlem Janečkem, pan hejtman si na nás neudělal čas

2014 04 30 - představitelé OSON jednali na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Hradci Králové.

2014 04 23 - zasedání OSON

2014 03 24 - zasedání OSON

2014 02 03 - zasedání OSON

 

2013

2013 12 09 - zasedání OSON

2013 09 20 - 

2013 09 14 - zasedání OSON

2013 04 03 - čtvrtá valná hromada

2013 03 04 - zasedání OSON

 

2012

2012 12 14 - zasedání OSON

2012 11 12 - zasedání OSON

2012 09 20 - zorganizováno setkání občanů s kandidáty do krajského zastupitelstva a senátu

2012 08 31 - zasedání OSON

2012 06 21 - čtvrtá blokáda byla zrušena s ohledem na ME ve fotbale v Polsku. Proč byla zrušena blokáda?

2012 05 29 - operační štáb blokády

2012 05 07 - zasedání OSON

2012 04 10 - zasedání OSON

2012 03 08 - třetí valná hromada

2012 02 01 - zasedání OSON

 

2011

2011 12 09 - zasedání OSON

2011 11 22 - veřejné projednání územního řízení obchvatu

2011 10 11 - zasedání OSON

2011 09 11 - zasedání OSON

2011 05 17 - setkání se starostou města

2011 05 09 - zasedání OSON

2011 04 21 - třetí blokáda dopravy

2001 04 11 - zasedání OSON

2011 03 30 - zasedání OSON

2011 02 24 - druhá valná hromada

2011 02 14 - zasedání OSON, příprava valné hromady

2011 01 24 - zasedání OSON

 

2010

2010 12 15 - zasedání OSON

2010 11 00 - zasedání OSON

2010 10 26 - druhá blokáda dopravy

2010 10 14 - zasedání OSON

2010 10 07 - zasedání OSON

2010 09 20 - zorganizování setkání občanů s lídry politických stran do ZM

2010 09 16 - první blokáda dopravy

2010 09 06 - zasedání OSON

2010 08 23 - zasedání OSON

2010 06 23 - zasedání OSON

2010 05 00 - návštěva policie

2010 04 27 - organizování setkání občanů s lídry politických stran do PS

2012 03 22 - zasedání OSON

2010 02 00 - zasedání OSON

2010 01 28 - prohlášení občanského sdružení k politikům Královéhradeckého kraje týkající se dopravy

2010 01 28 - první valná hromada /ustavující/

2010 01 11 - zasedání OSON

 

2009

2009 12 22 - zasedání OSON

2009 12 09 - zasedání OSON, tisková zpáva č. 2 o činnosti sdružení

2009 11 19 - Občanské sdružení Obchvat Náchoda bylo registrováno Ministerstvem vnitra

2009 11 10 - prezentace vizualizace obchvatu Náchoda firmou Valbek na Městském úřadě Náchod

2009 11 09 - členové sdružení se zúčastnili jednání zastupitelstva Náchoda

2009 10 16 - jednání přípravného výboru a založení OSON, tisková zpráva

2009 06 30 - demonstrace občanů za zlepšení dopravní situace a podnět k založení Občanského sdružení

 

2006

2006 00 00 - petice 6975 občanů Náchodska za urychlení výstavby obchvatu

 

1992

1992 06 01 - unikátní archivní záběry videovize.info z rozestavěného obchvatu Vysokova

 

 
Napsal Jiří Horák Kategorie: 1
Zobrazeno: 20085
Vytisknout

Sympatizanti, chcete obchvat? Chcete dýchatelný vzduch v Náchodě?

Chcete volný pohyb po Náchodě a bezpečnou plynulou jízdu?

Poskytněte nám na email  nachodem.info alt+64 seznam.cz svoje jméno, příjmení, adresu, věk a telefon a připište co byste v dopravě potřebovali vyřešit.

Na této stránce zveřejníme jen Vaše jméno bez příjmení, věk, otázku a odpověď.

Děkujeme.

 

Počítadlo

Od zveřejnění stránky
v roce 2014 dne
9. 9. v 09:09:09 hod.
jsme zaznamenali
následující počet
návštěvníků. Děkujeme.

TOPlist

 

 

Počasí:


Aktuální srážky nad ČR
zdroj ČHMÚ

aktuální srážky

 

 

Novinky

Některé novinky a aktuality zveřejňujeme pouze na našem Twitteru a Facebooku.
Například aktuální fotografie z terénu odesílané okamžitě přes mobilní telefon.
Najdete je také zde: