Stanovy sdružení

Napsal Jiří Horák Kategorie: 1
Zobrazeno: 3200
Vytisknout

Na demonstraci dne 30.6.2009 a po ni bylo na podpisových arších sebráno 161 podpisů , kde občané souhlasí s tím, aby se založilo občanské sdružení a prohlašují, že jsou připraveni se stát členy tohoto sdružení.

Mezi podepsanými bylo 27 lidí z okolních obcí. To je dostatečný mandát k založení sdružení dle zákona 83/1990. Jedná o nepolitické sdružení s jednoznačným cílem iniciovat a směrovat činnost směřující k vybudování obchvatu Náchoda a do té doby aktivně přispět ke zlepšení situace v dopravě v Náchodě.

16.10.2009 bylo toto sdružení přípravným výborem založeno a dohodnuty stanovy, zaměření a postup další činnosti sdružení, které se bude jmenovat Náchodský obchvat. Stanovy byly zaslány na Ministerstvo vnitra k registraci. Po obdržení registrace bude svolána valná hromada. Na této valné hromadě, která bude svolána veřejným vyvěšením, bude proveden úpis členů sdružení. Zakladatelé sdružení se dohodli, že navrhnou roční členský příspěvek ve výši 20 Kč na rok u fyzických osob a 2000 Kč u kolektivního členství podniků a organizací. Ke kolektivnímu členství se hlásí např. Pekárny a cukrárny Náchod, které se také jednání zúčastnili. Logo

Dále byl připraven návrh výboru občanského sdružení tak, jak bude předložen valné hromadě.

 

Všichni jmenovaní s kandidaturou souhlasili 

 

Ing.Chaloupka - předseda sdružení
Rázl Fr. - místopředseda
Šafránková J - místopředseda
Přibyl J. - člen výboru
Mrština M - člen výboru
revizoři - Oldřich Manych, Jana Páclová

 

Stanovy